Välkommen till Brf Ekeby

Brf Ekeby är en del av Ralph Erskines bostadsideér och består av radhus i engelskinspirerade stadsradhus.

Ekerö centrum har vunnit världsrykte genom arkitekten Ralph Erskine, vars tanke var att skapa en ”Mälarstad” vid Tappström. Området byggdes i flera etapper under åren 1983-1991, och består i dag av en centrumanläggning, radhus och flerbostadshus. I centrum finns butiker, bibliotek, apotek, skomakare, restaurang och kontor m m.

Det är nog det område jag själv är mest nöjd med. Det fungerar som ett helt samhälle och det har vi nog inte lyckats med på andra ställen. Jag åker gärna dit själv och handlar och går runt i området, sa Ralph i en intervju publicerad år 2006.

Ralph Erskine var född i London 1914 och avled år 2005 på Drottningholm, Ekerö.

HSB Stockholm har ekonomisk förvaltning av Brf Ekeby. Har du frågor kan du kontakta HSB på 010 442 11 00, du kan även mejla HSB på service.stockholm@hsb.se

Här nedan lägger vi ut aktuell information

Inhämtning av radonmätare
Söndag 10/1 kommer styrelsen att samla in radonmätarna som delades ut tidigare i höstas. Glöm inte att logga in och avsluta mätningen innan söndag.
Radonmätarna läggs i det bruna kuvert som kom med mätkitet, där även pappret med inloggningsuppgifter följde med.
Vid frågor kontakta styrelsen via mail.

Radonmätning
Enligt miljöbalken 2 och 26 kap 3 § ska bostadsrättsföreningar ha en egenkontroll av radonhalten i våra bostäder. Miljönämnden i Ekerö som har tillsyn, har ålagt föreningen att radonmätning skall utföras 2020. Ett mätpaket med 2 dosor samt instruktioner kommer att delas ut/kvitteras.
Vi i styrelsen kommer att börja dela ut dessa med start sön 18/10 för att mätning skall kunna utföras under perioden 20201101-20201231.
Ej återlämnade dosor eller ej godkänd mätning kommer att debiteras med 290kr.
Har ni frågor kring detta så maila styrelsen.

Kontoret i kvartershuset är nu ledigt för en ny hyresgäst.
Lokalen har tre rum, toalett och separat dusch. Samt har en egen ingång från markplanet.
Kontoret är nyrenoverat och lokalytan är 40 kvm.
Föreningens fibernät är indraget.
Månadshyran inklusive el är 4900kr.
Skriftlig intresseanmälan med namn och telefonnummer lämnas i föreningens brevlåda utanför tvättstugan senast 27 september.                        

Enligt Stadsplanen är  vägarna i vårt område enbart ”Gång och cykelväg”.  Vi har nu en skyltning för vägarna in i vårt område som överensstämmer med Stadsplanen.

Ett förtydligande                                                                                                          Gågata respektive Gång och cykelväg är två helt skilda begrepp enligt Trafikförordningen och lyder under olika paragrafer. De  skyltas med helt olika vägskyltar. Vägarna i vårt bostadsområde är enligt gällande stadsplan klassade som Gång och cykelväg, där motorfordonstrafik är förbjuden. Gågata är en gata  som blivit en bilfri zon (ibland endast vid vissa tider), till exempel Drottninggatan.

Fjärrvärme på Ekerö                                                                                                  Ekerö kommun är 35% delägare i ett fjärrvärmebolag. Brf Ekeby ansluter nu värmecentralen för att eventuellt i framtiden kunna ansluta föreningen helt eller delvis till fjärrvärmeleveranser.                                                 

Målning etapp 2 fasader, Planen är att arbetet skall starta vid huslänga 1 och sedan följa numreringen. Målningsetapp 2 beräknas pågå 2-3 månader beroende på väderförhållandena. Numreringen av huslängorna finns på Situationsplanen utanför tvättstugan.

Här finns ny information som du behöver som boende i området. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker hemsidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Det är alltid bra att vara uppdaterad på vad som är planerat i området. I kalendern finns alltid uppdaterad information om aktiviteter och möten som är inplanerade.

Du har väl inte missat att Brf Ekeby även fått en Facebook grupp? Här kan vi som bor i området dela med oss av tips och idéer                                                                              Facebooks gruppen är fristående från styrelsen och är ett medlems initiativ.                    Har du frågor kring Facebook och hur det fungerar kan du kontakta Katarina Benker, Ekuddsvägen 20 D som är gruppens administratör.