Information till boende

Förutom på hemsidan, finns det information uppsatt på anslagstavlan utanför tvättstugan i kvartershuset.
Där hittar du bland annat protokoll från föreningsstämman.                                               Meddelanden anslås i föreningens hus, på på föreningens hemsida, alternativt genom e-post eller utdelning.

Att bo i bostadsrätt
Att bo i bostadsrätt innebär inflytande över ditt boende men också gemensamt ansvar för omvårdnad av fastigheterna och utemiljön.

  • Inflytandet utövar du genom att årligen delta i föreningsstämman.
    Stämman behandlar den skriftliga förvaltningsberättelsen som är styrelsens dokumentation över vad den uträttat under året, för att på bästa sätt tillgodose föreningens och medlemmarnas intressen.
  • Om du har önskemål om förändringar, lämnar du in din motion senast 1 april för att få ärendet med på vårens föreningsstämman.
    Det är sedan stämmodeltagarna som fattar det slutliga avgörandet genom att tillstyrka eller avslå de förslag till beslut som styrelsen framfört.
  • En utförligare information om föreningens policy, ordningsregler, ansvarsfördelning mm finns i länken nedan ”Boendeinformation”. Denna skrift är ett komplement till våra stadgar.

Föreningens verksamhet regleras i föreningens stadgar, som är registrerade hos Patent och Registreringsverket.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö 2018-01-31

Boendeinformation februari 2020