Information

BRF Ekeby är belägen på Ekuddsvägen, i Ekerö kommun, i ett lugnt naturskönt område med gångavstånd till kommunikationer, hälsovård och köpcentrum.

Föreningens fastighet är Ekebyhov 1:527. Husen är ritade av arkitekten Ralph Erskine och byggda av HSB Bygg under åren 1985/86. Det finns 19 stycken radhuslängor med 1-2 våning, totalt 112 lägenheter.
Inom området finns även kvartershus, 67 garage och 87 p-platser. Husens exteriör är starkt präglade av den namnkunnige engelsk-svenske arkitektens stil och det är föreningens målsättning att bibehålla denna karakteristiska prägel. Det innebär att föreningen är extra uppmärksam och avhållsam emot ändringar i exteriören vid exempelvis tillbyggnader eller ändringar i färgsättningen.

Den ekonomiska förvaltningen handläggs av HSB Stockholm med start 1 januari 2019.

Mer om Ralph Erskine