Andrahandsuthyrning

Om ni vill hyra ut i andrahand så kontakta styrelsen för att få  ett skriftligt godkännande. Ni kan använda blanketten hos HSB  ”Ansökan om tillstånd för uthyrning”. Skicka sedan in den godkända blanketten till HSB Stockholm, som tar hand om ansökningarna, se adress under fliken Vår förvaltare.  .

Föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet för andrahandsuthyrning.

När ansökan är godkänd så bifogar HSB Stockholm även en blankett som heter ”Avstående av besittningsskydd” som bostadsrättsinnehavaren bör fylla i.