Andrahandsuthyrning

Om ni vill hyra ut i andrahand så kontakta vår förvaltare som tar hand om ansökningarna. Ni kan använda blanketten ”Ansökan Andrahandsuthyrning”. Skicka sedan in den ifyllda blanketten till HSB Stockholm, se adress under fliken Vår förvaltare

 

När ansökan är godkänd så bifogar HSB Stockholm även en blankett som heter ”Avstående av besittningsskydd” som bostadsrättsinnehavaren bör fylla i.