Styrelsen

Kontakta styrelsen via e-post; styrelsen@brfekeby.se,                                                   alla styrelsemedlemmar får en kopia av mailen. Ring endast vid akuta fall

Ordförande                                                                                                                         Elina Grip                              Kontakt Kvartersgården                                         Ekuddsvägen 16 B               mobil:  0739 474268

v Ordförande                                                                                                                    Katarina Benker                                                                                                        Ekuddsvägen 20 D               mobil 0704 539662

Kassör
Ann-Charlotte Wallgren
Ekuddsvägen 8 D                  mobil:  070 6019018

Ledamot                                                                                                                               Carl Hjertman                        Kontakt     Garage                                                    Ekuddsvägen 18 D               mobil:   0739 572367

                                                                                                                                             Sekreterare                                                                                                                        Mats Palmér                                                                                                              Ekuddsvägen 2A                  mobil: 0707 697573                                                                                                                                                                                                             Suppleant                                                                                                                          Jörgen Andersson                                                                                                     Ekuddsvägen 30 C             mobil;  070 4332761                                                                                                                                                                                                          Suppleant                                                                                                                          Ewa Hjelm-Olsson                                                                                                    Ekuddsvägen 36 E               mobil:  070 7352051                                                                                              

Sammankallande i Valberedningen                                                                                  Petra Hammar               mobil:  072 7109647                                                                Ekuddsvägen 4B