Styrelsen

Kontakta styrelsen via e-post styrelsen@brfekeby.se                                                   eller till enskild ledamot enligt nedan

Ordförande                                                                                                                         Linus Gunnarsson                mail: gunnarsson.linus@gmail.com                                        Ekuddsvägen 28 A               mobil 0722 058 871                                                         

vice Ordförande                                                                                                                 Elina Grip                              mail: El83gr@gmail.com                 Kontakt  Kvartersgården Ekuddsvägen 16 B               mobil:  0739 474268

Kassör
Sonny Wallgren                      mail: sonny@kth.se
Ekuddsvägen 8 D                  mobil:  070 5533476

Ledamot                                                                                                                             Carl Hjertman                       mail: calle.hjertman@hotmail.com     Kontakt     Garage       Ekuddsvägen 18 D              mobil:   0739572367                                                                                                                                                                                                           Sekreterare                                                                                                                        Sofie Kastrup Valera            mail: sofiekastrup@valera.se                                                  Ekuddsvägen 34 B               mobil 0732 572109                                                                                                                                                                                                          Suppleant                                                                                                                          Mats Palmér                          mail: palmermats@gmail.com                                              Ekuddsvägen 2A                  mobil: 0707 697573                                                                                                                                                                                                            Suppleant                                                                                                                          Ewa Hjelm-Olsson               mail: ewa.hjelm@spray.se
Ekuddsvägen 36 E               mobil:  070 7352051                                                                                              

Sammankallande i Valberedningen                                                                                  Petra Hammar               mobil:  072 7109647                                                                Ekuddsvägen 4B          petrahammar@hotmail.com;