Felanmälan

Felanmälan kan göras dygnet runt via mail: styrelsen@brfekeby.se

Vid akuta fel skall felanmälan göras till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittas under informationsfliken/styrelsen

Enligt 39 § Felanmälan i våra stadgar gäller; ”Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

Om ett företag har anlitats utan att någon i styrelsen har beviljat det, så blir man själv ersättningsskyldig och får betala kostnaderna.

Sedan 2015-12-15 har Brf Ekeby ett drift och tillsynsavtal med                                  Jensen Drift&Underhåll AB

Behöver du som medlem hjälp med något kan du kontakta dem. De är här på torsdagarna vid lunchtid. Det blir billigare för dig om de kan hjälpa dig på en torsdag då du slipper kostnaden för framkörningen och endast behöver betala för den faktiska tiden de hjälper dig.

Anmäl ärendet själv  till Jensen Drift på länken;
där du uppger din adress, kontaktperson, e-mail och telefon  nr samt ditt ärende.
Eller du kontaktar dem på tel 08 560 502 19.