Felanmälan

Felanmälan kan göras dygnet runt via mail: styrelsen@brfekeby.se

Vid akuta ärenden även under jourtid (21:00-07:00) skall felanmälan
göras till någon i styrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                      Enligt 39 § Felanmälan i våra stadgar gäller; ”Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

Om ett företag har anlitats utan att någon i styrelsen har beviljat det, så blir man själv ersättningsskyldig och får betala kostnaderna.

Kontaktuppgifter hittas under informationsfliken/styrelsen

Sedan 2015-12-15 har Brf Ekeby ett drift och tillsynsavtal med                                    Jensen Drift&Underhåll AB      tel 08 560 502 19

Behöver du som medlem hjälp med något kan du kontakta dem. De är här på torsdagarna vid lunchtid. Det blir billigare för dig om de kan hjälpa dig på en torsdag då du slipper kostnaden för framkörningen och endast behöver betala för den faktiska tiden de hjälper dig.