Vår förvaltare

Brf Ekeby har HSB Stockholm som ekonomisk förvaltare.                                                  Det innebär bland annat att HSB har hand om den löpande ekonomiska administrationen,  in och utflyttning, kölistor och hyreskontrakt för förråd/ garage/ carport/ p-platser, pantförskrivning, beslut om medlemskap mm.

Du kan kontakta HSB Stockholm på;                                                                                      telefon    010 442 11 00                                                                                                      mejl;   service.stockholm@hsb.se                                                                                      eller brev                                                                                                                              HSB Stockholm                                                                                                                   112 84 Stockholm

Ansökan om medlemskap skall också skickas till adressen ovan ange                            Brf Ekeby 4261 i ansökan

HSB Stockholm har en särskild adress dit  alla pantbrev gällande noteringar & avnoteringar skall skickas;
HSB Stockholm
FE 5409
838 77 Frösön                                                                                                                                                          
HSB har fakturaadressen dit fakturor skall skickas;                                                            Brf HSB Ekeby                                                                                                                    992 42610                                                                                                                             FE 391                                                                                                                                838 73 Frösön