Parkering

GaragePå parkeringsdelen av området finns det besöksparkering och fasta platser som medlemmarna kan hyra.

Garageplatserna är oisolerade med eluttag. Det finns även carportsplatser samt parkeringsrutor med bilvärmare, mer information finns i aktuell ”Boendeinformation”

Besöksparkering finns på platserna 70 – 75 samt 80 – 85.                       Ta kontakt med föreningens  förvaltare för frågor rörande parkeringsplatser eller gå in på deras webb för köhantering.

Tillfälliga parkeringstillstånd kan begäras hos styrelsen. Parkering max 3 dygn till en kostnad av 100 kronor, eller 1 vecka till en kostnad av 200 kronor. Parkeringstillståndet skall begäras senast 1 dag i förväg..